Організація навчально - виховного процесу

здійснюється згідно з :

Законом України "Про освіту" 
Законом України "Про дошкільну освіту";
Конвенцією "Про права дитини";
 Базовим компонентом; 
Програмою рекомендованою Міністерством освіти України.

 

Педагогічний колектив спрямовує свої зусилля

на створення умов для:

Забезпечення гармонійного і всебічного розвитку дитини;

Формування у дитини соціального досвіду;

Забузпечення умов для повноцінного фізичного та розумового розвитку.

     

               

                                         

 

Белый голубь

Шановні батьки та гості:

анимашки для блога

 

Навчальний рік У Дошкільному навчальному закладі (ясла - садок) №16 "Дружба" розпочинається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

У дошкільному закладі визначеня українська мова для навчання і виховання дітей. Навчальний процес у закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та відповідних програм виховання і навчання дітей дошкільного віку.

педагогічний колектив забезпечує навчання дошкільної освіти на засадах особистісно-орієнтованого підходу за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років "Дитина" та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя. Тривалість спеціально-організованих занять становить:

- ранній вік (3 рік життя) - до 15 хвилин;

- молодший вік ( 4 рік життя) - до 20 хвилин;

- середній  вік ( 5 рік життя) - до 25 хвилин;

- старший вік ( 6 рік життя) - до 30 хвилин.

Щоденна кількість і послідовність занять визначена розкладом занять, який складено відповідно до санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог та специфіки групи і затверджується завідувачем дошкільного закладу. Зміна розкладу занять без  дозволу адміністрації не допускається.

 

Система загартовуючих заходів в закладі /uploads/editor/1415/70695/sitepage_13/files/sistema_zagart_zahodyv.doc

классные анимационные картинки